Please confirm that the information below is correct and click the "Update" button


* required fields are marked red

Please select the newsletters you want to sign up to:

  • Aktuālā informācija par Lauku ceļotāja jaunajiem piedāvājumiem, publikācijām un rīkotajiem pasākumiem. Informācija tiek sūtīta ne biežāk kā reizi divos mēnešos.
  • Aktuālā informācija lauku tūrisma uzņēmējiem par izmaiņām likumdošanā, lauku ceļotāja izdevumiem, reklāmas iespējām, nozares aktualitātēm, rīkotājiem semināriem un citiem pasākumiem.
  • Informācija par asociācijas "Lauku ceļotājs" aktualitātēm un jaunumiem lauku tūrisma nozarē mēdiju pārstāvjiem.
  • Jaunumi par Latvijas tūrisma piedāvājumiem un Lauku Ceļotāja publikācijām Latvijas pārstāvniecībām ārzemēs (vēstniecības, goda konsuli, pārstāvniecības)
Your email is listed in our "Do not send" list, which means that you have requested us never to send you any more newsletters.
In order to receive newsletters again, manual intervention is required by our administrator. Please contact us stating explicitly that you want to receive newsletters again.    Unsubscribe
powered by phpList
© Lauku ceļotājs, Kalnciema iela 40, Rīga, tel.: +(371) 67617600, www.celotajs.lv